Wedstrijdschema

Op de website en in de clubkrant staat het wedstrijdschema voor het hele seizoen. Hier staat ook in wanneer je moet fluiten zodat je kunt voorkomen om een boete te krijgen. Als je moet spelen, help dan even mee de banken, tafels, stoelen en klokken klaar te zetten. Zouden de trainers, coaches of aanvoerders Uitslagen van de wedstrijd willen doorbellen naar 06-39198546?

WEDSTRIJDSCHEMA

 

Boetesysteem bij niet opkomen van scheidsrechters en scorers!!

De clubkrant verschijnt 5x per post per seizoen. Het excuus “geen clubkrant ontvangen” wordt niet geaccepteerd. Tussentijdse wijzigingen in het programma worden aan de aanvoerder/coach van je team doorgegeven. Voor alle duidelijkheid:

  • kun je niet fluiten/scoren, dan ben je verplicht zelf een vervanger te regelen: geef de naam door aan Carin Maas.
  • lukt dat niet, bel dan, minimaal 2×24 uur vóór de wedstrijd, met Carin Maas, tel. 053-4614912 of 06-15867834, op werkdagen van 17.00 tot 21.00 uur.
  • voor het wegblijven wordt altijd een boete van € 7 opgelegd. Indien er niet afgebeld is wordt de boete verhoogd met € 3, dus in totaal €10 boete voor het zonder bericht niet opkomen. Bij herhaling wordt de boete verhoogd met € 10,- en volgt er een wedstrijd schorsing. Bij de derde keer niet opkomen dagen wordt de boete verhoogd met € 20,- en volgen er twee wedstrijden schorsing enz.
  • na drie keer niet op komen dagen volgt een gesprek met het bestuur ter bepaling van verdere maatregelen.
  • voor het spontaan ter plekke overnemen van het fluiten/scoren wordt een vergoeding van € 5 gegeven.
  • 15 minuten vóór het begin van de wedstrijd moet je aanwezig zijn. Te laat betekent € 5 boete.