Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook

Wedstrijdschema op App Basketball.nl

Het wedstrijdschema van alle Jugglers teams is beschikbaar via de sportlink app Baksetball.nl. Wij publiceren deze niet meer op de site van Jugglers.

Gebruik voor het downloaden de volgende link: https://www.sportlink.nl/basketball.nl/

Zie voor de handleiding: https://support.sportlink.nl/support/solutions/9000107528

 

Boetesysteem bij niet opkomen van scheidsrechters en scorers!!

De clubkrant verschijnt 5x per post per seizoen. Het excuus “geen clubkrant ontvangen” wordt niet geaccepteerd. Tussentijdse wijzigingen in het programma worden aan de aanvoerder/coach van je team doorgegeven. Voor alle duidelijkheid:

  • kun je niet fluiten/scoren, dan ben je verplicht zelf een vervanger te regelen: geef de naam door aan Carin Maas.
  • lukt dat niet, bel dan, minimaal 2×24 uur vóór de wedstrijd, met Carin Maas, tel. 053-4614912 of 06-15867834, op werkdagen van 17.00 tot 21.00 uur.
  • voor het wegblijven wordt altijd een boete van € 7 opgelegd. Indien er niet afgebeld is wordt de boete verhoogd met € 3, dus in totaal €10 boete voor het zonder bericht niet opkomen. Bij herhaling wordt de boete verhoogd met € 10,- en volgt er een wedstrijd schorsing. Bij de derde keer niet opkomen dagen wordt de boete verhoogd met € 20,- en volgen er twee wedstrijden schorsing enz.
  • na drie keer niet op komen dagen volgt een gesprek met het bestuur ter bepaling van verdere maatregelen.
  • voor het spontaan ter plekke overnemen van het fluiten/scoren wordt een vergoeding van € 5 gegeven.
  • 15 minuten vóór het begin van de wedstrijd moet je aanwezig zijn. Te laat betekent € 5 boete.