Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook

Lidmaatschap

Beste basketbalfan,

Allereerst willen we je bedanken voor de interesse, die je hebt in onze vereniging. Namens het bestuur en alle leden heten we je van harte welkom. Wij vertrouwen erop dat je je snel thuis zult voelen bij onze vereniging en dat je veel plezier zult beleven aan deze fantastische sport. Om je snel vertrouwd te laten raken met onze regels en gewoonten volgen onderstaand de belangrijkste zaken:

Het aanmeldingsformulier kun je hieronder downloaden. Het is in pdf-formaat. Je moet het formulier eerst opslaan op je computer voor je het invult en nogmaals opslaat. LET OP: zorg ervoor dat je de pdf NIET in je internet browser opent. Om wijzigingen op te kunnen slaan moet je het openen in een programma als Arcobat Reader. Vervolgens kun je het als bijlage mailen naar ledenadministratie@jugglers.nl. Je kunt het formulier ook afdrukken en handmatig invullen, en vervolgens inleveren bij je trainer, een bestuurslid of in de groene brievenbus in de kantine. Vergeet niet om een pasfoto bij te voegen (kan ook per mail).

Download het aanmeldingsformulier EBV The Jugglers en volg de onderstaand stappen:

  • Opslaan op je computer
  • Daarna bestand ‘openen met’ Acrobat Reader
  • Gegevens invullen
  • Opslaan als …
  • Als bijlage het bestand mailen, inclusief een ‘pas’foto naar: ledenadministratie@jugglers.nl
Je kunt het formulier ook afdrukken en handmatig invullen, en vervolgens inleveren bij je trainer, een bestuurslid of in de groene brievenbus in de kantine.Vergeet niet om een pasfoto bij te toevoegen.
BESTUUR : Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen en wordt elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd. De huidige samenstelling staat vermeld in de clubkrant.
CLUBKRANT : De clubkrant verschijnt gedurende de competitiemaanden met daarin alle wetenswaardigheden en wordt per post verstuurd.
CLUBKLEDING : Het tenue bestaat uit wit shirt en witte broek met  blauwe bies. De kleding is verkrijgbaar via de vereniging bij je trainer.
LEEFTIJDSINDELING : U8 (t/m 7 jaar)
U10 (8 t/m 9 jaar)
U12 (10 t/m 11 jaar)
U14 (12 t/m 13 jaar)
U16 (14 t/m 15 jaar)
U18 (16 t/m 17 jaar)
U20 (18 t/m 19 jaar)
U22 (20 t/m 21 jaar)
senioren (22 jaar en ouder)
De leeftijd voor de teamindeling wordt vastgesteld op 1 januari van het lopende seizoen.
TEAMINDELING EN TRAINERS : De teamindeling wordt voor het begin van het seizoen verstuurd aan alle leden. De trainers worden vermeld bij bovengenoemde teamindeling.
TRAININGEN : De trainingen vinden voornamelijk plaats in de Deppenbroekhal of in verschillende gymlokalen op doordeweekse avonden. Verzuimen van een training alleen in overleg met trainer(ster).
COMPETITIE : De thuiswedstrijden worden op zaterdag en zondag gespeeld in de Deppenbroekhal. Uitwedstrijden overwegend in de regio Twente en de Achterhoek.
VERVOER : Bij jeugdleden worden bij het vervoer naar uitwedstrijden de ouders van deze leden ingeschakeld. Indien nodig wordt een beroep gedaan op senioren. De organisatie berust bij de trainer/coach.
TIMERS EN SCORERS : Voor elk lid geldt de VERPLICHTING om op te treden als timer/scorer bij de diverse thuiswedstrijden. Berichtgeving hierover vindt plaats via de clubkrant.
SCHEIDSRECHTERS : Zoals bij elke sport zijn er scheidsrechters nodig om een wedstrijd te leiden. Vanaf het niveau van U18 is men VERPLICHT een scheidsrechterscursus te volgen en af en toe een wedstrijd te fluiten. Berichtgeving via de clubkrant. Cursuskosten zijn vanzelfsprekend voor rekening van de vereniging.
KEURING : Medische sportkeuring is niet verplicht. Wij raden al onze leden aan zich regelmatig door een arts te laten keuren voor het beoefenen van sport. Het bestuur wijst erop dat iedereen voor eigen risico en verantwoordelijkheid sport bedrijft.
CONTRIBUTIE : U8 142.88 per seizoen
U10 156.28 per seizoen
U12 169.03 per seizoen
U14 184.15 per seizoen
U16 200.65 per seizoen
U18, U20 213.39 per seizoen
U22, Senioren 261.26 per seizoen
Trainende leden 136.47 per seizoen
Donateur leden 52.41 per seizoen
Projectleden 7.07 per maand
Recreanten 136.47 per seizoen
Bij aanmelding is € 5,- (jeugd t/m U20) /  € 10,- (U22 + senioren) inschrijfkosten verschuldigd.
BONDSAFDRACHT : U8, U10, U12 35.45 per seizoen
U14, U16, U18, U20 53.32 per seizoen
U22, SENIOREN 71.71 per seizoen
Trainende leden 23.33 per seizoen
Donateur leden 23.33 per seizoen
Projectleden 7,12 per seizoen
Recreanten 23,46 per seizoen
In tegenstelling tot het contributiedeel (per maand / half jaar / jaar) wordt de bondsafdracht voor het lopende seizoen in één keer geind. Deze afschrijving vindt elk seizoen begin oktober plaats. Ieder lid (behalve introductieleden) is bondsafdracht verschuldigd.
INNING CONTRIBUTIE : De betaling vindt plaats middels een automatische bankafschrijving naar keuze per maand / kwartaal / halfjaar of  jaar. De door Jugglers verschuldigde bondsafdracht voor de leden, wordt begin oktober geind en kan niet in termijnen betaald worden. Wanneer er volgens u ten onrechte een afschrijving heeft plaatsgevonden, dan kunt u binnen 8 weken bij de eigen bank een verzoek doen om dit bedrag terug te laten boeken. Bij betalingsachterstand van meer dan één  maand kan men worden geweerd van trainingen en wedstrijden tot de ontvangst van de betaling.
SPELERSKAART : Iedereen die aan de competitie wil deelnemen, dient in het bezit te zijn van een geldige spelerskaart. Deze kaart wordt door Jugglers aangevraagd bij de NBB en wordt afgegeven aan de coach/aanvoerder van het team die ze tijdens de competitie bewaart.
SEIZOEN : Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei
OPZEGGEN LIDMAATSCHAP : Schriftelijk bij het secretariaat  vóór 1 juni van het lopende seizoen. Bij afmelding tussentijds blijft men CONTRIBUTIE VERSCHULDIGD VOOR HET GEHELE VERENIGINGSJAAR (t/m 31 Mei ). Uitgezonderd zijn de Introduktieleden (maandelijkse opzegging).
GEZINSKORTING : Elk derde en volgende lid uit een gezin speelt en traint voor de halve prijs (dit geldt niet voor introductieleden).